RING OSS - 08-121 111 72

Lekplatsbesiktning Stockholm

RING OSS - 08-121 111 72

Underhåll av lekplatser

lekplats

Det är fastighetsägaren som har det yttersta ansvaret för underhåll och säkerhet på lekplatser. Tillsyn och underhåll skall ske regelbundet och det är viktigt att det finns rutiner för detta.

Några av arbetsmomenten 

  • Vassa kanter och flisor avlägsnas
  • Skador på flätade linor åtgärdas
  • Trasig platsbeläggning på kedjor tas bort
  • Trasiga plastdelar byts ut
  • Skadade fjädrar och fästen byts ut
  • Rengöring
  • Målning av skador
  • Olja trädetaljer vid behov
  • Stötdämpande material kontrolleras

Det är mycket att ha koll på och vi är experter på att hålla koll!

Kontakta oss så hjälper vi er med det kontinuerlig underhållet av era lekplatser i Stockholm och Mälardalen.