RING OSS - 08-121 111 72

Lekplatsbesiktning Stockholm

RING OSS - 08-121 111 72

Lekplatsbesiktning Stockholm

Vi kontrollerar att lekplatserna är säkra!

Kontakta oss

Lekplatsbesiktning

Välkommen till Junnifast! Vi utför lekplatsbesiktning i Stockholm och Mälardalen. Vår besiktningsman har genomgått HAGS besiktningskurs och är certifierad av Sereno.

Underhåll av lekplatser

För att bibehålla skicken på lekplatserna och minimera risken för olyckor, är det viktigt att underhålla redskapen kontinuerligt.

Vill du bli kontaktad?

Skriv in dina uppgifter så ringer vi
upp dig inom kort!

Jag godkänner integritetspolicyn.
(Lämna tom)

Lekplatsbesiktning Stockholm

Vi  arbetar med lekplatsbesiktning i Stockholm

Alla barn har rätt till lek i en stimulerande, trygg och lämplig miljö enligt FN:s barnkonvention som Sverige har anslutit sig till. Det innebär bland annat att barns miljöer och lekplatser ska vara säkra och tillgängliga. Junnifast erbjuder kvalificerad lekplatsbesiktning i Stockholm och Mälardalen, både av tillfällig art men också som ett löpande årligt åtagande.

Junnifast rekommenderar

Besiktning årligen:

Här går man igenom och kontrollerar säkerheten på lekredskapen.
All redskap, inklusive underlag och fundament kontrolleras och besiktas.

Löpande underhåll kvartalsvis:

Här går man igenom redskapen i detalj sås som skruvar, bultar, beslag, klätterrep mm. Dessa efterspänns och kontrolleras för slitage, skadegörelse, väderpåverkan.

Visuell genomgång dagligen:

Här går man igenom lekplatsen rent visuellt och letar efter avvikelser.
Dessa kan uppkomma genom vandalisering, slitage, väder.
Några exempel på detta är klippt rep, glaskross, sönderslagna trädetaljer.

Junnifast erbjuder fastighetsinriktade tjänster

Förutom lekplatsbesiktning i Stockholm och Mälardalen, arbetar vi även med komplett teknisk förvaltning. 

Ta kontakt med oss när ni behöver en lekplatsbesiktning i Stockholm eller Mälardalen!