RING OSS - 08-121 111 72

Lekplatsbesiktning Stockholm

RING OSS - 08-121 111 72

Om oss

Junnifast

Välkommen till Junnifast. Vi har lång erfarenhet av underhåll i och runt fastigheter och har varit verksamma sedan 1996.

Fastighetsunderhåll i Stockholm

Vi utför alla tjänster inom fastighetsunderhåll i Stockholm och Mälardalen. Vår affärsidé är att vara ett flexibelt företag med kundanpassade lösningar.

Förutom lekplatsbesiktning i Stockholm och Mälardalen erbjuder vi även:

  • Spolbil, Sugbil, rörinspektion, fräsning av ledning
  • Fastighetsförvaltning
  • Fastighetsskötsel
  • Stängsel- och staketservice
  • Utemiljöskötsel
  • Markarbeten
  • Snöröjning

Kontakta oss så hjälper vi er, oavsett om ni behöver lekplatsbesiktning i Stockholm eller Mälardalen, eller något av ovan angivna tjänster.