RING OSS - 08-121 111 72

Lekplatsbesiktning Stockholm

RING OSS - 08-121 111 72

Lekplatsbesiktning

Av oss får ni lekplatsbesiktning i Stockholm. Kontakta oss för lekplatsbesiktning i Stockholm.

Roliga och säkra lekplatser är viktiga för barns utveckling. Alla lekplatser som inte står på privat mark är att betrakta som offentliga lekplatser och omfattas av svensk lag som säger att lekplatsen ska besiktas varje år och brister i lekmiljön ska dokumenteras.

Lekplatsbesiktningar med hög kvalitet

Behöver ni lekplatsbesiktning i Stockholm och Mälardalen som håller en hög kvalitet? Vår besiktningsman har genomgått HAGS besiktningskurs och är certifierad av Sereno.

Kontakta oss gärna för noggrann lekplatsbesiktning i Stockholm och Mälardalen!